TopMenu

29/11/2016 : Verduidelijking rond ‘warm tapwater en gegevens uit Ecodesign’ gepubliceerd

De rekenmethodiek voor de bepaling van het opwekkingsrendement van warm tapwater in wooneenheden is in 2016 veranderd. Het is mogelijk geworden om te rekenen met productgegevens uit de Ecodesign verordeningen. De tekst in de EPW-methode bleek echter onvoldoende duidelijk over wanneer bepaalde toestellen al dan niet onder de Ecodesign verordeningen vallen. Het VEA heeft nu een FAQ ‘Veelgestelde vraag over sanitair warm water (SWW) en Ecodesign in EPW’ gepubliceerd ter verduidelijking. Deze kan u hier terugvinden. Het bredere kader vindt u hier.

No comments yet.

Geef een antwoord