TopMenu

Projectaanpak

De projectaanpak van Instal2020 is gebaseerd op drie assen:

  • kennisopbouw
  • ontwikkeling en valorisatie
  • innovatieverkenning en -begeleiding

Kennisopbouw

Het onderdeel ‘Kennisopbouw’ focust op de energetische prestatie van diverse installatieconcepten voor productie en distributie van ruimteverwarming en sanitair warm water. Een aantal van de onderzoeksvragen die naar voor geschoven worden:

  • vergelijking tussen individuele en collectieve systemen (combilus) ;
  • de invloed van concept en dimensionering.

Behalve het energetische aspect komen onder andere ook comfort en waterkwaliteit uitvoerig aan bod tijdens het onderzoek. Bij dit onderzoek worden zowel metingen in situ en in reële omstandigheden alsook simulaties uitgevoerd.

Ontwikkeling en valorisatie

Een van de belangrijkste doelstellingen van Instal2020 is het verhogen van het kennisniveau van de primaire doelgroep. Hiertoe wordt getracht om hen laagdrempelige middelen aan te reiken die daarbij kunnen helpen. Naast een code van goede praktijk, waarin fiches over concepten van sanitaire en verwarmingsinstallaties worden verzameld, worden binnen Instal2020 ook verschillende softwaretools uitgewerkt. Het gaat hierbij enerzijds om een ‘Installatiewijzer’, die de gebruiker op basis van concrete projectdata en goed afgelijnde zoekcriteria begeleidt in het bepalen van de meest geschikte installatieconcepten voor zijn project. Anderzijds worden er berekeningstools ontwikkeld die gebruikt kunnen worden voor het ontwerp en de dimensionering van installaties voor verwarming en sanitair, voor gebouwen variërend van ééngezinswoningen tot kleine appartementsgebouwen.

Innovatieverkenning en -begeleiding

De toegenomen complexiteit en diverse marktevoluties bewijzen dat de installatiesector nood heeft aan een objectief overlegplatform om enerzijds innovaties sneller naar de sector te kunnen vertalen en anderzijds zowel productinnovaties als de ontwikkeling van innovatieve diensten te kunnen ondersteunen. Het project Instal2020 heeft de intentie om de voedingsbodem te zijn voor het ontstaan van zo’n overlegplatform.