TopMenu

29/11/2016 : Verduidelijking rond ‘warm tapwater en gegevens uit Ecodesign’ gepubliceerd

De rekenmethodiek voor de bepaling van het opwekkingsrendement van warm tapwater in wooneenheden is in 2016 veranderd. Het is mogelijk geworden om te rekenen met productgegevens uit de Ecodesign verordeningen. De tekst in de EPW-methode bleek echter onvoldoende duidelijk over wanneer bepaalde toestellen al dan niet onder de Ecodesign verordeningen vallen. Het VEA heeft nu […]

Continue Reading 0

28/10/2016 : Nieuwe certificatie voor installateurs van hernieuwbare energie

Het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest hebben gezamenlijk een nieuwe certificatie voor installateurs van hernieuwbare energiesystemen opgezet. De beoogde technologieën omvatten de volgende kleinschalige/residentiële energiesystemen: verwarmingsketels op biomassa; fotovoltaïsche en thermische systemen op zonne-energie; ondiepe geothermische systemen; warmtepompen. Certificatie gebeurt op vrijwillige basis door de installateur. Alle praktische informatie over […]

Continue Reading 0

20/09/2016 : Cycle Energie 2016: Documentatie studienamiddag ‘Dimensionering van sanitaire installaties’ beschikbaar

Op 23 juni 2016 vond in het kader van de Technologische Dienstverlening (TD Brussel) een studienamiddag plaats rond de dimensionering van sanitaire installaties. De presentaties werden verzorgd door Olivier Gerin en Bart Bleys van Buildwise – Labo Watertechnieken. De documentatie van de studienamiddag kan u (zowel in NL als FR) terugvinden via deze link.

Continue Reading 0

20/09/2016 : Herziening BBT-studie rond Legionellabeheersing

In het voorjaar van 2016 is er een Addendum bij de studie ‘Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor Legionella-beheersing in nieuwe sanitaire systemen’ uit 2007 uitgebracht. Het addendum omvat hoofdzakelijk wijzigingen aan de technische voorschriften voor opbouw en ingebruikname van een sanitaire installatie. Het addendum kwam er in afwachting van een grondige herziening van de BBT […]

Continue Reading 0