TopMenu

Archive | Algemeen

30/06/2018 : Technische Voorlichtingsnota ‘Installaties voor de afvoer van afvalwater in gebouwen’ gepubliceerd

Eind juni heeft Buildwise de Technische Voorlichtingsnota TV265 ‘Installaties voor de afvoer van afvalwater in gebouwen’ gepubliceerd. De TV is een herziening van TV200 en is gewijd aan het ontwerp en de dimensionering van afvalwaterafvoerinstallaties die werken onder invloed van de zwaartekracht, en dit in woningen en hiermee vergelijkbare gebouwen, zoals hotels, scholen, ziekenhuizen, kantoren, […]

Continue Reading 0

05/01/2018 : Op de agenda : REHVA Annual Meeting, van 21 tot en met 23 april in Brussel

In 2018 vindt de REHVA Annual Meeting plaats in België. Het jaarlijks event van REHVA, de Federatie van Verenigingen voor Verwarming en Luchtbehandeling in Europa, zal plaatsvinden van 21 tot en met 23 april. Atic, de Koninklijke vereniging van de verwarmings-, ventilatie- en klimaatbeheersingstechniek, viert dit jaar z’n 80ste verjaardag en zal om dit te […]

Continue Reading 0

01/01/2018 : Op de agenda : Studienamiddag ‘Voorkom legionellose: de nieuwe code van goede praktijk’

Volgens de Vlaamse legionellawetgeving uit 2007 moeten de installaties voor de toevoer van sanitair water in gebouwen die onder deze wetgeving vallen, gebouwd en geëxploiteerd worden volgens de Best Beschikbare Technieken (BBT). Na 10 jaar werd deze code van goede praktijk op vraag van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid grondig herzien door Buildwise en […]

Continue Reading 0

01/01/2018 : Op de agenda : Wintercursus ‘Afvoer van hemel- en afvalwater’

Ook dit jaar pakt Buildwise opnieuw uit met een aantal wintercursussen! Een daarvan is de tweedaagse wintercursus ‘Afvoer van hemel- en afvalwater’. Tijdens de eerste dag wordt ingegaan op afvoer van hemelwater op platte en hellende daken. Er zal niet alleen gekeken worden naar het ontwerp en de dimensionering van installaties met vrije uitstroming, maar […]

Continue Reading 0

19/12/2017 : Annex 67 licht visie op Smart Readiness Indicator toe aan de hand van position paper

IEA EBC Annex 67 ‘Energy Flexible Buildings’ (‘Energieflexibele gebouwen’), waarin Buildwise partner is, heeft een position paper gepubliceerd, genaamd “Energy flexibility as a key asset in a smart building future’. Hierin geeft men onder andere een definitie voor energieflexibiliteit van een gebouw: “It is the ability to manage its demand and generation according to local […]

Continue Reading 0

08/12/2017 : ICS & Fedelec worden Techlink

Het aantal bedrijven dat zowel op de elektro-, als de HVAC- en de sanitairmarkt actief is, neemt steeds toe. De beroepsorganisaties ICS (HVAC & Sanitair) en Fedelec (Elektrotechniek) sluiten aan bij deze trend en slaan de handen in elkaar. Samen vormen ze voortaan Techlink. Bedoeling is alle technici uit de verschillende sectoren te linken, zonder […]

Continue Reading 0

19/10/2017 : De proceedings van het CIB W062 Symposium 2017 staan online

In augustus vond de 43e editie van het Internationale CIB W062 Symposium ‘Water Supply and Drainage for Buildings’ plaats. Een aantal van de sessies die de revue passeerden, zijn ‘Water supply hygiene security’, ‘Water saving and sustainable use’ en ‘Building water supply and drainage and intelligentization’. Zowel de proceedings als alle afzonderlijke presentaties van dit […]

Continue Reading 0

17/08/2017 : CIB W062 Symposium 2017 ‘Water Supply and Drainage for Buildings’

Volgende week vindt in Nederland de 43e editie van het Internationale CIB W062 Symposium ‘Water Supply and Drainage for Buildings’ plaats. De TVVL expertgroep Sanitaire Technieken organiseert het symposium van woensdag 23 tot en met vrijdag 25 augustus in Haarlem, nabij Amsterdam. Dit internationale symposium heeft als doel kennis uit te wisselen over het in stand […]

Continue Reading 0