TopMenu

Gebruikersgroep

De gebruikersgroep van het VIS-traject Instal2020 bestaat uit organisaties die de volledige keten van de installatiesector vertegenwoordigen.

De primaire doelgroep zijn de installateurs. Het gaat hier hoofdzakelijk om kleine tot zeer kleine KMO’s die door de tijdsdruk weinig tijd kunnen vrijmaken voor het opdoen van nieuwe kennis. Via Instal2020 wordt getracht deze kennis op laagdrempelige wijze tot bij de installateurs te brengen. Het moet de installateurs in staat stellen om de hoge eisen aan de nieuwe installaties op een juiste manier in de praktijk te zetten en hen motiveren tot verdere innovatie. De belangen van de installateurs worden alvast door de medeaanvragende federaties ICS (sinds december 2017 geïntegreerd in Techlink vzw) en Bouwunie in sterke mate vertegenwoordigd. Daarenboven kunnen installateurs ook rechtstreeks toetreden tot de gebruikersgroep.

De secundaire doelgroep bestaat uit alle andere partijen die betrokken zijn bij de realisatie van installaties voor verwarming en sanitair. Het gaat hierbij zowel om fabrikanten, groothandels en studiebureaus, maar ook om bouwheren (administraties, scholen,…), controle-organismen,… Atic vertegenwoordigt een belangrijk deel van deze doelgroep, maar alle partijen kunnen ook als organisatie op zich toetreden tot de gebruikersgroep.

Minstens twee keer per jaar komt de voltallige gebruikersgroep gebruikersgroepsamen. Tijdens deze vergaderingen worden de laatste resultaten van het onderzoeksproject voorgesteld, wordt er feedback gevraagd en wordt er bijgestuurd waar nodig. Zo wordt er enerzijds zoveel mogelijk kennis verspreid onder de leden van de gebruikersgroep en wordt er anderzijds verzekerd dat het project naar de toekomst toe in de juiste richting gestuurd wordt.

Een overzicht van alle organisaties die deel uitmaken van de gebruikersgroep van Instal2020 kan u hier terugvinden.