TopMenu

28/10/2016 : Nieuwe certificatie voor installateurs van hernieuwbare energie

Het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest hebben gezamenlijk een nieuwe certificatie voor installateurs van hernieuwbare energiesystemen opgezet. De beoogde technologieën omvatten de volgende kleinschalige/residentiële energiesystemen: verwarmingsketels op biomassa; fotovoltaïsche en thermische systemen op zonne-energie; ondiepe geothermische systemen; warmtepompen. Certificatie gebeurt op vrijwillige basis door de installateur. Alle praktische informatie over de certificatie is terug te vinden op www.rescert.be.

No comments yet.

Geef een antwoord